داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
اردشیر احمدی دانشیار دانشگاه ایوانکی
احمدرضا اسماعیلی استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین
اصغر آقائی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
میلاد آقائی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
کرم اله دانش فرد استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
کرم اله دانش فرد استاد
سید امیررضا نجات عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
علی اصغر انواری رستمی استاد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا باباپور پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
حسین بجانی درون سازمانی
عبدالرحیم پدرام دکتری آینده پژوهی
محمد جواد تقی پوریان گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
علیرضا جزینی گروه اموزشی پیشگیری انتظامی
رضا جوادیان . استادیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم انتظامی
بهنوش جووری دانشگاه الزهرا(س)- دانشگاه فرهنگیان
اصحاب حبیب زاده دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
شهامت حسینیان دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
امیر حسین یاوری بافقی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
اکبر حسن پور استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
اکبر حسن پور استادیار دانشگاه خوارزمی
سید حمید خداداد حسینی
مهدی خیراندیش دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری
منصور خیرگو عضو هیات علمی دانشگاه امام علی (ع)
محمد حسن دانایی فر
صیاد درویشی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
جلیل دلخواه استادیار مدیریت سیاست‎گذاری، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمود دهقان نیری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا دوستدار رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات ساع.س. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
لیلا ذوقی
حاجیه رجبی فرجاد دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین
حامد رحمانی
داریوش رحمتی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
علی رستگار استادیارگروه فناوری اطلاعات دانشگاه امین -دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها - کارشناسی رشته OR ، ارشد مهندسی صنایع -سیستم-
صادق رضایی عضو هیات علمی
نورمحمد رضایی مدیریت منابع انسانی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. ایمیل: rezaee165@gmail.com
اکبر رضا‌زاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
سعید رمضان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، دپارتمان علوم پایه و مهندسی و دانش آموخته دکتری مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی
وحید رنگریز گروه مالی دانشکده منابع سازمانی دانشگاه علوم انتظامی امین
هدایت اله سیاح البرزی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
صدیقه سادات‎هاشمی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
روح الله سالار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
میرعلی سیدنقوی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر سلیمی مدیریت منابع انسانی استادیاردانشگاه علوم انتظامی امین
احمد سوری دکتری روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
غلامرضا شاه محمدی
مسعود شریعتی رئیس گروه فرماندهی
زینب صادقی
علی طیبی مدرس و مشاور دانشگاه آزاد اسلامی
محمدعلی عامری معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
محمود عبایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی علی‌زاده استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
جواد عینی پور هیات علمی گروه روانشناسی
فرهاد فتاحی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، گروه مدیریت دولتی، فیروزکوه ، ایران.
وجه اله قربانی زاده
حسین کاظمی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد کاملی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
حسن کلاکی
علیرضا کوشکی جهرمی
بهزاد لک عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
عبداله مجیدی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
مرتضی محمدی
مهدی محمدی استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
یوسف محمدی مقدم
احمد محمودی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مجید مختاریان پور
بهنام مدبری عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، گروه تربیت بدنی
غلامرضا مرادی مربی دانشگاه علوم انتظامی امین
مهدی مرتضوی مدیریت،دانشگاه تربیت مدرس
اصغر مشبکی اصفهانی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا معمارزاده طهران مدیریت منابع انسانی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
حسن مفخمی شهرستانی ناجا
علی مودتی مربی دانشگاه علوم انتظامی امین
فاطمه نارنجی ثانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شهرزاد نیری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیاوش نصرت پناه
مجید نعیم یاوری درون سازمانی
احمد ودادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکزی

داوران فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی در سال 1398 و تا برگزاری آخرین جلسه هیات تحریریۀ نشریه به شرح زیر بوده‌اند.

-        دکتر سید حمید خداداد حسینی؛

-        دکتر علی اصغر انواری رستمی؛

-        دکتر غلامرضا معمارزاده ظهران؛

-        دکتر حسن دانایی فرد؛

-        دکتر محمد جواد کاملی؛

-        دکتر ناصر حمیدی؛

-        دکتر سیاوش نصرت پناه؛

-        دکتر اصغر آقائی؛

-        دکتر سعید رمضان‌زاده؛

-        دکتر اصغر مشبکی؛

-        دکتر مهدی خیراندیش؛

-        دکتر شهامت حسینیان؛

-        دکتر احمدرضا اسماعیلی؛

-        دکتر جلیل دلخواه؛

-        دکتر شهرزاد نیری؛

-        دکتر منصور خیرگو؛

-        دکتر زینب صادقی؛

-        دکتر حاجیه رجبی فرجاد؛

-        دکتر مجید رضایی‌راد؛

-        دکتر مجید مختاریان‌پور؛

-        دکتر علیرضا کوشکی جهرمی؛

-        دکتر عبداله مجیدی؛

-        دکتر وجه‌اله قربانی‌زاده؛

-        دکتر علی رجب‌زاده.