تماس با ما

تمامی مقالات از طریق سامانه فصلنامه به آدرس http://rmpjmd.jrl.police.ir/ دریافت می شود و دبیرخانه از پذیرش مقالات به صورت چاپ شده، پست الکترونیکی و... معذور است.

آدرس دبیرخانه نشریه: تهران، اتوبان همت غرب، بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان، خیابان جدی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دبیرخانه فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی

پست الکترونیک نشریه: rmpjmd.jrl@police.ir


CAPTCHA Image