دوره و شماره: دوره 1392، شماره 4، زمستان 1392 
1. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کلانتری‌ها (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)

صفحه 11-40

سید علی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ عبدالرحمن کشوری؛ داریوش رحمتی


7. بررسی تأثیر انسان محوری بر عملکرد پلیس

صفحه 159-188

علی رضا جزینی؛ محسن طباطبایی؛ مجید نوایی