دوره و شماره: دوره 1399، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-278 

مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

1. تفاوت‌های نسلی در انگیزه خدمت عمومی

صفحه 1-30

جلیل دلخواه؛ شهرزاد نیری؛ وحیده بابایی


2. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر خدمات الکترونیک پلیس10+ استان آذربایجان غربی

صفحه 31-54

فرهاد نوبخت؛ رحیم دباغ؛ ابوالفضل پورمنافی؛ ابراهیم قربانی


مقاله پژوهشی

3. نقش رهبری پرهیزگارانه در کاهش تنبلی اجتماعی با تحلیلی بر نقش میانجی دلبستگی شغلی

صفحه 55-90

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید حامد هاشمی؛ راضیه اشجعی


4. شناسایی موانع استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در ناجا

صفحه 91-116

منصور روضه ای؛ احمد یعقوب نژاد؛ زهرا پورزمانی؛ افسانه توانگر


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

5. تحلیل تأثیر فن‌‏آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بر بهره‏ وری نیروی انسانی

صفحه 117-148

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ روح انگیز مهدیخانی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. طراحی مدل بازاریابی تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی

صفحه 149-192

اسماعیل لله‌گانی؛ محمود محمدیان؛ محمدجواد محقق نیا؛ مقصود امیری


8. طراحی مدل ارتقای سرمایه فکری در نظام دولتی ایران

صفحه 221-250

تورج امانی؛ میرعلی سیدنقوی؛ ناصر حمیدی


مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

9. نقش مدیریت ارتباطات در شناسایی نخبگان سازمان‌های انتظامی و امنیتی

صفحه 251-278

علیرضا کولیوند؛ محمد احمدآبادی