دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

2. بررسی رهبری سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

محمدجواد کاملی؛ علی ابدالی؛ محمد امیرآبادی؛ رضا ابدالی


مقاله پژوهشی

3. نقش میانجی شادی و نشاط در تاثیر فضیلت سازمانی بر اشتیاق شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

حمید رضا رضایی سدهی؛ حمید رضا رضایی کلید بری


4. ارزیابی عملکرد مدیریت انتظامی در بحران زلزله شهرستان آبدانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

هوشنگ غلامی؛ علی عزیزی؛ ابراهیم داودی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

5. بررسی وضعیت عوامل مرتبط با نظام پرداخت بازنشستگی کارکنان نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1400

سنجر سلاجقه؛ محسن جلالی جواران


6. ارائه الگوی بهره وری دانش منابع انسانی صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

مرضیه دهقانی نیری؛ یوسف محمدی مقدم؛ نادر شیخ الاسلامی


مقاله پژوهشی

7. ارائه الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی با محوریت توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

سمیه محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ شمس السادات زاهدی؛ ناصر حمیدی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

8. الگوی امیدواری منابع انسانی در آموزش و پرورش استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

علی یوسف وند؛ یوسف محمدی مقدم؛ محمدرضا ربیعی مندجین


مقاله پژوهشی

9. نقش میانجی مسئولیت اجتماعی سازمانی در تأثیر خدمات مشاوره‌ای پلیس بر اثربخشی سازمانی (مورد مطالعه کلانتری‌های شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

صیاد درویشی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

10. شایستگی‌های کارآفرینانه راه‌اندازی کسب و کار در مناطق آزاد ایران: تحلیلی استنادی بر مطالعات ملی و بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

سعید رحمانی؛ مرتضی موسی خانی؛ داود ثمری


مقاله پژوهشی

11. بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ناجا با سرآمدی سازمانی در مناطق مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

جواد منظمی تبار


مقاله مستخرج از رساله دکتری

12. طراحی الگوی شایستگی‌های مدیران راهبردی در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

غلامرضا عباس پاشا؛ داوود کیاکجوری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق


13. شناسایی و اولویت بندی عوامل خط مشی گذاری عمومی اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

نرگس جوزی؛ رستم درخشان؛ کامبیز حمیدی؛ یوسف محمدی مقدم


مقاله پژوهشی

14. اثر قانون مدیریت خدمات کشوری بر اثربخشی مدیریت راهبردی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

شمس الدین نیک منش؛ مریم پورکسمایی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

15. نقش رفتارهای نوآورانه و اشتیاق شغلی در ارتباط بین معنویت در محیط کار و رفتارهای غیر اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

آتنا خرمی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ بهزاد فرخ سرشت؛ معصومعلی سلیمیان


16. الگوی ارزیابی مدیریت دانش با محوریت منابع انسانی در یک سازمان مردمی (مطالعه موردی: سازمان بسیج استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

حسین جهانگیری؛ علیرضا بافنده زنده؛ یعقوب علوی متین؛ سلیمان ایرانزاده


17. ارائه مدل پدیده فراموشی سازمانی در سازمان های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ سیدجواد مرعشی


18. حکمرانی ارزش های عمومی: مبنای ارزشی رفتار مدیریت دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی


19. فرا تحلیل چابکی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

علی عالی؛ محمد ضیا الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد


20. طراحی الگوی ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های سازمانی با رویکرد دانشگاه های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

علی فرهادی؛ داود فریدپور؛ میرعلی سیدنقوی


مقاله پژوهشی

21. طراحی نظام ارزیابی عملکرد تربیت بدنی ناجا با استفاده از رویکرد سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

مرتضی محمدی؛ علی نیازی